هرگاه جسمی درون سیلی قرار گیرد از وزنش کاسته میشود و علت آن نیرویی است که از طرف سیال بر خلاف جهت نیروی جاذبه به جسم وارد میشود و آن را به سمت بالا میراند،اثر آن را کاهش میدهد.
نیوی ارشمیدس را بعنوان وزن کاسته شده در نظر میگیرند.
لینک شکل در ادامه مطلب...

لینک:http://up.iranblog.com/7/1264800280.gif
راهنما:
1.نیروی ارشمیدس
2.جسم